Søk i artikler og innlegg

Innledning

I denne «saken» så vil jeg klassifisere deler av min fremstilling i fire kategorier.

Objektiv – Det er min fortelling om hendelsen

Fakta      – Det er f.eks udiskutable fakta som lydloggen

Gjenfortelling  – Det er egen-rapporter og forhør

Usikker – Opplysninger fra 3. person som ikke var involvert og vurderinger.

Det som er viktig er å skille mellom disse kategoriene og legge mest vekt på de som er sikreste slik som fakta. 

Min påstand er : «Hundene ble henrettet for å slippe å måtte ta eventuell avlivingvedtak via rettsystemet.»

Det er veldig viktig at alle gjør seg opp sin egen mening om hva som «egentlig» skjedde. 

Alle navn er gjort fiktive via tekniske funksjoner på denne bloggen. Dette er en funksjon som kan slås av og på på hvert enkelt navn. Lydfilene er redigerte slik at navn, telefonnummer og personlig informasjon er fjernet. 
Det ligger backup slik at denne bloggen er oppe bare minutter etter eventuelt sabotasje. 

Kommentarer

Kommentarer