Søk i artikler og innlegg

Kapittel 5 Og nå sa jeg kanskje noe som jeg ikke skulle få lov til å si

16.06.2013       23:04:24         Fakta lydlogg

(Mye tyder på at ting er vekk i denne samtalen)

Rolf eller Kjellsen: Jeg har vært i kontakt med melder og han er ikke så langt unna de bikkjene  nå, de har for så vidt  begynt å bevege seg inn mot Nordhue De begynner å se litt slitne ut og har lagt seg ned. Vi får ta en vurdering når vi kommer dit.  

Thoresen : Ja.

16.06.2013       23:05:33         Fakta lydlogg

Thoresen : Politiet i Hedmark 

[bjeffing] 

Arne Ryen: Arne Fallgruppa i Løten 

Thoresen  : Hei 

Arne Ryen: Hei. Er det hu Thoresen ell? 

Thoresen : Ja, det er meg 

[latter] 

Arne Ryen: du, nå….passere snart på Løtenfjellet her igjen 

Thoresen : Ja 

Arne Ryen: ….. å den er hen, den fra Løten 

Thoresen :  Den er straks på plass, den er… eh… jeg tenkte jeg skulle sette dere i kontakt med hverandre. 

Arne Ryen: Ja, for at den er ikke på  Budor og ikke på Søirgard, men midt i mellom 

Thoresen : Ja, hold linja  

[bjeffing] 

Arne Ryen: …har…sett… 

Thoresen : hva sa du nå, Arne? 

Arne Ryen: vi står og ser på bikkjen  

Thoresen : Ja 

[bjeffing] 

Thoresen : Og hvis det er sånn at dem har eeh angrepet , drept, skada sau,  

Arne Ryen: Ja 

Thoresen : så er  eh hjemmelen innhenta til å avlive hundene 

Arne Ryen: Ja 

[bjeffing] 

Arne Ryen: Der hører jeg dem, men her dem står nå, så er det ingen sau.
Men melderen her står ved siden av med bilen her, så vi skal sjekke sau etterpå. 
Men bikkjen.. det er to bikkjer, sånn der Riesenschnauzere . 

Thoresen : Ja 

Arne Ryen: Så jeg syns det er litt brutalt å skyte dem før jeg finner noen død sau og. Men de er slitne for de legger seg rett ned …det har nok vært en ordentlig kamp det her  

Thoresen : Ja. Få kontroll  på dem, for dem, som han sa han juristen, han sa , nå skal jeg si det rett ut, at det er lettere å avlive dem der enn å gjøre det etterpå så lenge det er humant.  

Arne Ryen:  [ler] 

Thoresen : Og nå sa jeg kanskje noe som jeg ikke skulle få lov til å si  

Arne Ryen:  [ler] 
Men det er lov å tenke. Lov å bruke huet 

Thoresen : Ja 

Arne Ryen: Ja 

Thoresen : Du får patruljen her nå  

Arne Ryen: Ja, fint det 

Thoresen : Er det greit? 

Arne Ryen: Ja, det er greit det. Fint 

kvinne: (utydelig) 

Thoresen : Hotell tre null

Kommentarer

Kommentarer