Søk i artikler og innlegg

Kapittel 8 Få ihjæl , få ihjæl

16.06.2013       23:18:30         Fakta Lydlogg

Operatør Harald Rysjøen:  Null fem 

Politimann Rolf : Bravo to null

Operatør Harald Rysjøen: Ja, hei 

Politimann Rolf : Heisann 
Du, eh, Disse to bikkjene

Operatør Harald Rysjøen:  m… 

Politimann Rolf : Ligg skråstrek står i veikanten her

Operatør Harald Rysjøen: Ja 

Politimann Rolf : eh de er noe, noe agressive , fråde og..

Operatør Harald Rysjøen: Du, jeg har Thoresen har sitti litt nå. Nå får du henne 

Politimann Rolf : Ja. Er det noen eier på tur?

Operatør Harald Rysjøen: Nei, vi har jo ingen eier på dem 

Politimann Rolf : Nei

Operatør Harald Rysjøen: Men du, nå får du Thoresen, for nå trur jeg hun har snakka med ajourhavende så nå…tror jeg hu har fått det ganske klart. Bare heng på linja der … 

Politimann Rolf : Ja

16.06.2013       23:19:10        Fakta Lydlogg

 Thoresen: Hallo? 

Politimann Rolf : Hei, det var Bravo to null 

 Thoresen: Ja. Du, hvis at det er sånn at dere ser hundene nå,  

Politimann Rolf : Ja 

 Thoresen: Få en, en av bilene til å kjøre bort og.. og.. og ta med deg viltnemnda eller beitelagsmannen borti der hvor sauene er og så få sjekket opp der. 

   [hund uler]  

   [herfra  og ut samtalen er det stadig bjeffing og uling  i bakgrunnen] 

Politimann Rolf : Ja  

[hund uler, bjeffer] 

Politimann  Thoresen: Og hvis det er sånn at dere ikke får kontroll på hundene, og at de er aggressive overfor dere,  

Politimann Rolf : Ja  

 Thoresen: eh og fråder og har skadet sau  

[hund bjeffer, mann plystrer på den]  

Politimann Rolf : Ja  

 Thoresen: så kan de avlives. Sier juristen 

Politimann Rolf : Ja.  

 Thoresen: For det kan..  

Politimann Rolf : Er det, er det beitelagsmannen? … beitelagsmannen? 

              Er det du som er fra beitelaget? 

mann: Han er på tur hit 

Politimann Rolf : han er på tur hit, ja 

Politimann Rolf : Er det melder… 

Politimann Rolf : ja 

 Thoresen: Ja. Eller om melder kan bli med en av dere bort så vi får bare bekreftet det her

mann og 
Rolf : ja 

Politimann Rolf : Da kan vi gjøre det. Nei, de bikkjene står her og knurrer. Vi står  femogtjue meter unna  dom.  

  [ler]  

             Det er ingen som tør å komme særlig  nærmere enn det  

 Thoresen: Kortnummeret til Johansen  er femtisju tjuesju 

[mann roper HEY til hundene] 

Politimann Rolf : Femtisju tjuesju. Ja. Men det høres ut som en god plan innledningsvis. 

 Thoresen: Ja 

Politimann Rolf : Da kan vi… 

 Thoresen: Da får vi bare sjekka, får vi sjekka det der. Men ikke la dem forsvinne derfra. 

Politimann Rolf : Nei. Det.. da.. det vart vi enige om og for så vidt, at da..  

mann:  (utydelig i bakgrunnen) få ihjæl , få ihjæl 

Politimann Rolf : Ja 

mann: (utydelig i bakgrunn)…jakt? 

Politimann Rolf : nei, nå skal vi legge en plan her og så kjem vi tilbake att.  

 Thoresen: Ja Hei. 

Politimann Rolf : Hei 

Redigert sammendrag av person i bakgrunnen

Kommentarer

Kommentarer