Søk i artikler og innlegg

Politiet etterforsker seg selv

Dette er en utskrift fra lydloggen der politiet etterforsker seg selv. Det betegnes som «Noen lure etterforskningsskritt».  De avtaler at det ikke skal skrives i loggen om at den ene betjenten tømte at helt magasin: «Et magasin, tømte et magasin. Han ene, så, du trenger ikke å skrive det i loggen», «nei, jeg behøver ikke å skrive det i loggen» svarer den andre.

Oppdatering: I denne første samtalen er ikke Tore kommet frem til åstedet. Dvs at han har hatt en samtale med Rolf som det ikke finnes lydlogg på. Denne samtalen er unndratt etterforskningen til Spesialenheten pga at i den samtalen så fortalte sikkert Rolf fortalt til Tore hva som egentlig skjedde. Et tilfeldig teknisk problem? Neppe . . .

17.06.2013 00:50:26 175 sekunder

mann: Ja, det er Tore

mann2: ja, Dyre

m: Ja

m2: Du, jeg hadde han, vi hadde han hundeeieren på tråden nå. Han er jo lynende forbanna på politiet, sjølsagt. Men han påstår at hunda er skutt i sia

m: Ja

m2: Ja. Men jeg tenker uansett, så vi bør vel sikre oss og ta , osså ta hånd om, ta vare på disse bikkja i tilfelle det blir snakk om noe å undersøke jeg holdt på å si..

m: Jaja

m2… hvor dom er skutt hen og på den måten der

m: Jajaja

m2: ja. Så jeg vet ikke om… ideelt sett så skulle dem ha vært på et kjølelager.

m: Ja. Men jeg tenker på dette her i verste, eller verst trolig så kommer dette her til å bli anmeldt til spesialenheten fra han fyren der.

m2: Ja

m: Da er det vel lurt å gjøre noen skritt oppå der. Noen lure etterforskningsskritt

m2: Ja

m For å.. for å k… forklare hvor de stod når det skjedde og

m2: ja

m og merka det på et eller annet slags vis

m2: ja

m. ehh, så

m2: hva var det dem har skutt med da? Vet du det, du, eller?

m: Ja, (til meg?) så har dem skutt med MP5

m2: de har skutt med MP5, ja. Ja

m: Ja

m2. Ja. Men hadde dom hatt våpna ute eller hadde dom tatt ut våpna når dom kom, når dom gikk til angrep?

m: Nei, det… det har ikke vi snakka så mye om

m2: Nei. Nei, nei, det kan vi ta senere. Det kan vi ta senere. Ja

m: Ja.

m2: Men er dom, dom sjøl og det var vel noen, var patruljen der alene eller var det noen fra viltnemnda der også?

m: Nei, de var alene

m2: De var der alene, ja. Ja

m. Dem har en god følelse, dem, på at dem har gjort det riktige

m2: Jo, jo. Å jo, jo. Ja. Men jeg tviler ikke på det, men bare sånn at vi klarer å på en måte …eh.. å fortelle i etterkant hva som har skjedd og hvor det har skjedd, holdt jeg på å si, så er ikke det noe problem.

m: Nei

m2: . Nei, det er det ikke

m: Nei da

m2: Nei

m : Jeg tror ikke det er opp her . Er det forbi på hovedveien

m2: ja, på hovedveien. Du skal litt høy…ja, litt lenger

m: litt lenger

m2: ja.

m: På hovedveien

m2: ja

m: Ja, men sånn som han sa til meg, da, så dreiv dem og gjorde, prøvde å gjøre en avtale med viltnemnda å prøve å få til noe, noe at dyra blei der

m2: ja, for at han sa til meg nå at viltnemnda hadde kjørt ned for å hente en henger så de fikk dem med seg i hvert fall.

m: ja, ja, ja

m2: mm

m: ja

m2 Ja.. Nei, men da tar du hånd om det oppå der, du, så

m: Ja..

m2: Ja

m: Jeg skal prøve å gjøre det etter beste evne.

m2: Ja

m Jeg bare tenker på at jeg må bare prøve å finne ut hvor dem stod og…og ha merka det og på en slags måte, så får vi ta en mulig åstedsundersøkelse da, vet du

m2: mmm

m: Ja

m2: Ja

m: Ja

m2: Jepp

m: mmm

m2: Men den er god

m: Okei

m2: Jo, fint. Hei

 

 

17.06.2013 01:00:50 250 sekunder

mann: Det er Tore

mann2: Det er han Dyre

m: Men det som jeg tenker, da, er det at hvis vi går ut i terrenget der også merker vi der, nitti grader ut, der dere stod, slik at det ikke blir midt i veien der

m2: ja. Det er meg. Det er meg. Jeg tenkte kanskje at det kunne være en idé å forhåndsvarsle Ukkelberg også i forhold til at dem er spesialenheten og den biten der. Tror du om det?

m: Ja, det… at dem gjør det, ja…

m2: At jeg gjør det. Ja

m: Jaa

m2: Så kan han ta en vurdering på det også i og med at det er brukt ehh også i og med at det er brukt .. også i og med at.. også i den biten opp imot at det er brukt.. våre våpen, for å si det sånn…

m: Ja

m2: Ja

m: …Jeg har jo gitt beskjed om at det … ganske klar beskjed om Johansen at man kunne skyte , sånn som jeg har lest det da

m2: Ja. Men jeg skjønte på han, nå skjønte jeg på han, men det spiller nok heller ingen rolle, men nå hadde de ikke funnet noen død sau, skjønte jeg, men det spiller jo heller altså.. eh

m: De hadde vært (utydelig) for om (?)

m2: Hva sa du?

m: …de hadde vært truende overfor melder

m2: ja

m: Også bitt en sau og

m2: Ja, bitt en sau, ja

m: så

m2: ja

m: et lam

m2 Ja . nei, men jeg tar det med han Ukkelberg, jeg , så han er klar over det, i hvert fall. Så hører jeg hva han sier for noe.

m: Vi tar og så…

m2: men stedet oppå der det føler du på en måte at du har kontroll på

m: Ja. Det kommer kanskje noen journalister, det skal ikke forundre meg hvis det dukker opp et eller annet

m2: [ler]

Det vart jo sagt på sambandet, vet du, at dem hadde skutt to sauer…nei , to hunder

m: Ja,ja

m2: Ja. Så Det kan være

m: Så…

m2: men du føler at … du trenger ikke noe bistand oppå der

m: Nei, altså, jeg vet faktisk ikke hva jeg skal gjøre for noe her oppe , jeg. For å være helt ærlig. Det som jeg gjør, da, det er at jeg bare tar også eh tar og merker litte granne rundt på hvor gutta stod hen og så får dem da skrive skisse, tegne skisse

m2: mmm

m: Og så får man da, hvis det er behov for åstedsundersøkelse, så får man da ta det.

m2. Ja. Er det ut i terrenget, eller er dem skutt på veien, eller?

m: Nei, her jeg står nå på veien

m2: Hæ?

m: Det er her på veien, jeg står der nå, ja

m2: Dem er skutt på veien, ja.

m: Det er akkurat der ved den parkeringsplassen, der du går opp på ski, vet du.

m2: Ja. Ja det er på grua, det er vet du. På..

m: På grua. Mmm

m2: ja , jeg ser at det er på parkeringsplassen

m: ja

m2: mmm. Nei, men da sier jeg fra til Ukkelberg, jeg.

m: ja, gjør det. Også [ler]

m2: ja. Men du, har du fått .. har hunda, har dom stukket av ifra der hundeeier bor nede i nordbygda eller har de vært oppi fjellet, vet du noe om det, du, eller?

m: Nei, har ikke peiling

m2: Nei, du vet ikke. For dette er jo en åtte – ni kilometer i luftlinje unna der hundeeier bor, vet du

m: Ja, det er jo kjempebra, det

m2. ja.

m: så (utydelig)

m2: ja. Det gjør det. nei, det er i orden

m: Fint det

m2: Ja. Men da er det skutt med MP5

m: Skutt med MP5, ja. …ganske mange skudd, så

m2: Var det flere skudd?

m. Ja, ja

m2: Hæ?..

m: Ja, en…[ler] veldig mange skudd, for å si det sånn

m2: Hva sa du?

m: Ja, veldig mange skudd.

m2: veldig mange skudd, ja

m: Det… da kan vi si altså og den han sa jo..vel… ja… Et magasin, tømte et magasin. Han ene, så, du trenger ikke å skrive det i loggen

m2: nei, jeg behøver ikke å skrive det i loggen

m: Nei

m2. Nei

m: (utydelig) var her da

m2: mmm. Nei. Greit, du, Tore

m: Ja, fint

m2 Fint. Hei

Kommentarer

Kommentarer